Schooltijden en vakanties

Op obs De Waterlelie wordt gewerkt met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten hun lunch in hun eigen klas.

  • Er is een duidelijke, dagelijkse vaste structuur waarbij de kinderen zich prettig voelen.
  • U kunt uw agenda met uw eigen werkzaamheden goed plannen.
  • Uw kinderen hoeven niet tussentijds opgehaald en gebracht te worden.
  • Het gezamenlijke eten vormt een extra sociaal element gedurende het dagprogramma op school.
  • De kinderen spelen een half uur onder toezicht van vakleerkrachten op het schoolplein. Tijdens dit half uur worden er sportieve activiteiten georganiseerd. De coördinatie van de sportieve pauze wordt uitgevoerd door Adil Belkadi van onze partnerorganisatie Dit Is Wijs.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 14.30 uur

Woensdag

Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 12.30 uur

Vakanties schooljaar 2023 - 2024

Herfstvakantie

14-10-23 t/m 22-10-23

Kerstvakantie

23-12-23 t/m 07-01-24

Voorjaarsvakantie

17-02-24 t/m 25-02-24

Paasweekend

29-03-24 t/m 01-04-24

Meivakantie, incl. Koningsdag

27-04-24 t/m 12-05-24

2e Pinksterdag

20-05-24

Zomervakantie

13-07-24 t/m 25-08-24

 

 

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Donderdag 5 oktober 2023

Donderdag 9 november 2023

Vrijdag 2 februari 2024 en maandag 5 februari 2024

Vrijdag 14 juni 2024 en maandag 17 juni 2024

 

Teamdag (alle leerlingen vrij)

Dinsdag 2 april 2024

 

Andere dagen voor in uw agenda

5 december 2023 Sinterklaas leerlingen 12.30 uur vrij

6 december 2023 Uurtje uitslapen. Lessen starten 09:30 uur

21 december 2023 Kerstdiner 18:00 uur

22 december 2023 Kerstviering leerlingen 12.30 uur vrij

12 juli 2024 Laatste schooldag leerlingen 12.30 uur vrij