Schooltijden en vakanties

Op obs De Waterlelie wordt gewerkt met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten hun lunch in hun eigen klas.

  • Er is een duidelijke, dagelijkse vaste structuur waarbij de kinderen zich prettig voelen.
  • U kunt uw agenda met uw eigen werkzaamheden goed plannen.
  • Uw kinderen hoeven niet tussentijds opgehaald en gebracht te worden.
  • Het gezamenlijke eten vormt een extra sociaal element gedurende het dagprogramma op school.
  • De kinderen spelen een half uur onder toezicht van vakleerkrachten op het schoolplein. Tijdens dit half uur worden er sportieve activiteiten georganiseerd. De coördinatie van de sportieve pauze wordt uitgevoerd door Adil Belkadi van onze partnerorganisatie Dit Is Wijs.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 14.30 uur

Woensdag

Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 12.30 uur

Vakanties schooljaar 2022 - 2023

Herfstvakantie

22-10-22 t/m 30-10-22

Kerstvakantie

24-12-22 t/m 08-01-23

Voorjaarsvakantie

25-02-23 t/m 05-03-23

Paasweekend

07-04-23 t/m 10-04-23

Meivakantie, incl. Koningsdag

22-04-23 t/m 07-05-23

Hemelvaart

18-05-23 t/m 19-05-2023

2e Pinksterdag

29-05-23

Zomervakantie

08-07-23 t/m 20-08-23

 

 

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Vrijdag 7 oktober 2022

Donderdag 24 november 2022

Vrijdag 3 februari 2023 en maandag 6 februari 2023

Maandag 12 juni 2023 en dinsdag 13 juni 2023

 

Teamdag (alle leerlingen vrij)

Vrijdag 21 april 2023

 

Andere dagen voor in uw agenda

5 december 2022 Sinterklaas leerlingen 12.30 uur vrij

23 december 2022 Kerst leerlingen 12.30 uur vrij