Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap, samen voor het beste onderwijs!

Iedereen die betrokken is bij onze school kan meedenken, meepraten en meebeslissen over ons onderwijsbeleid. Dat noemen we medezeggenschap. Zo werken we samen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Als oud van een leerling of als medewerker van de school kun je meedoen in de medezeggenschapsraad (mr) van onze school of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van Stichting BOOR, het schoolbestuur waar wij deel van uitmaken. In deze animatie leggen we kort uit wat het verschil is en waarom uw mening belangrijk is!

Medezeggenschap bij stichting BOOR - YouTube

Onze medezeggenschapsraad (mr)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De mr overlegt regelmatig met de schooldirecteur over belangrijke onderwerpen voor de school. Denk bijvoorbeeld aan schooltijden, schoolfinanciƫn, huisvesting of veiligheid. De leden van de mr worden voor een termijn van drie jaar gekozen. De mr van onze school heeft 4 leden en vergadert 6 keer per jaar. Als ouder ben je van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen. De agenda's en samenvattingen van de mr-vergaderingen zijn op te vragen via mr@dewaterlelie.nl

Onze mr-leden zijn: Daniƫlle Leer, Sharita Boedhoe, Noortje De Bont, Kim Euverman.

Heeft u vragen aan de mr of wilt u een vergadering bijwonen? Mail dan naar: mr@dewaterlelie.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)

Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt onderwerpen die alle of een deel van de scholen binnen sector aangaan. Er zijn binnen Stichting BOOR drie sectoren: primair onderwijs (po), voorgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. Iedere sector heeft een eigen gmr. De gmr overlegt met het college van bestuur en/of een bovenschoolse directeur. De leden van de mr op de scholen kiezen de leden van de gmr voor een termijn van drie jaar.

Meer weten of meedoen?

Op stichtingboor.nl leest u meer over medezeggenschap. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd terecht bij onze directeur. Of mail naar medezeggenschap@stichtingboor.nl