Leerlingenraad

De leerlingenraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Niet getreurd als uw zoon of dochter er niet bij zit; de leerlingenraad heeft de plicht om haar achterban te informeren en betrokken te houden. U kunt de leerlingenraad zelf op de voet volgen via Social Schools, waarop de notulen worden geplaatst.

Het doel van de leerlingenraad is om de leerlingen een stem te geven. Door hen mee te laten doen in de school zijn ze meer betrokken. Ze leren met de directie, de leerkrachten en de leerlingen te communiceren om gezamenlijk en in samenwerking met elkaar iets voor elkaar te krijgen. Ze leren om verantwoordelijkheid te dragen in een minimaatschappij als de school. Dat is handig voor nu en voor later.

Bovendien leert de school wat er werkelijk bij leerlingen speelt.

De leerlingenraad wordt begeleid door directeur Menno Admiraal.