Ouderbijdrage

Gift

Obs De Waterlelie hanteert sinds schooljaar 2023 / 2024 geen vaste vrijwillige ouderbijdrage meer. In het landelijke nieuws wordt vermeld dat steeds meer scholen minder vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Ook op onze school is dit merkbaar. Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen hebben om deel te nemen aan de activiteiten op school. Net zo belangrijk vinden wij het dat alle ouders een gelijke kans hebben om bij te dragen aan een leuke onderwijstijd voor de kinderen. Onze kernwaarde "Met elkaar en voor elkaar!" benadrukt dat we graag willen dat alle ouders kunnen meedoen en kunnen bijdragen. Zo dragen we met elkaar de verantwoordelijkheid voor onvergetelijke schooljaren voor elkaars kinderen.

Om deze reden is besloten om de vaste vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen en om te zetten naar een gift. Alles wat de school als gift ontvangt, zal rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen. Elke gift is welkom en draagt bij aan het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. U bepaalt zelf hoeveel u wilt en kunt geven. Elke gift, groot of klein, wordt enorm gewaardeerd.

Daarnaast willen we ook andere familieleden de mogelijkheid geven om een bijdrage te leveren, of deze nu klein of groot is. En organiseren we een sponsorloop. Op deze manier willen we de betrokkenheid van de hele gemeenschap vergroten en ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen profiteren van de activiteiten die we organiseren.

Waar worden de giften aan besteed?

De giften worden gebruikt voor bijzondere activiteiten die het onderwijs verrijken zoals: speciale feestmomenten, Sinterklaas, de kerstviering, de Koningsspelen, het paasontbijt, de kinderboekenweek, het eindfeest, kadootjes aan het begin en het einde van het jaar, et cetera.

Alle leerlingen mogen deelnemen aan activiteiten die van de giften worden gedaan. Heeft de school een zeer laag totaal aan giften ontvangen, bestaat de kans dat we voor alle leerlingen minder (bijzondere) activiteiten kunnen uitvoeren.

Overige kosten

Voor het deelnemen van uw kind aan het schoolreisje, kamp of doeweek wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Voor de groepen 1 t/m 6 wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolreisje. Deze bijdrage betreft €20,00 per leerling en is voor het vervoer en de activiteit.

Voor groep 7 wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. Deze bijdrage betreft €120,00 en is voor het vervoer, 3 overnachtingen, ontbijt, lunch, avondeten en verschillende activiteiten.

Voor groep 8 wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolreis en de doeweek. Deze bijdrage betreft €80 en is voor het vervoer en de activiteit voor schoolreis en het vervoer en diverse activiteiten tijdens de doeweek (waaronder entree klim en klauterbos, entree trampolinepark, bioscoopkaartjes etc.)

Voor schoolreizen en werkweken kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag doen voor een vergoeding bij Stichting Meedoen in Rotterdam, kijk op https://meedoeninrotterdam.nl/ouders

Belangrijk!

Alle leerlingen mogen meedoen aan de activiteiten. De vrijwillige bijdrage die wordt gedaan is een gift aan alle leerlingen van de school. Het totaal ontvangen bedrag bepaalt welke activiteiten wij kunnen doen. Bij een laag ontvangen bedrag kunnen we bijvoorbeeld met alle kinderen naar een trampoline park. Bij een hoog ontvangen bedrag kunnen wij bijvoorbeeld naar een pretpark zoals Duinrell of de Efteling.