Ouderbijdrage

Elk schooljaar wordt van de ouders een bedrag per kind als vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Alle inkomsten van de ouderbijdrage gaan naar de kinderen. De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor bijzondere activiteiten die het onderwijs verrijken zoals: speciale feestmomenten, Sinterklaas, de kerstviering, de koningsspelen, het paasontbijt, schoolreis, de kinderboekenweek, et cetera.

Alle leerlingen mogen deelnemen aan activiteiten die van de ouderbijdrage worden gedaan. Ook wanneer ouders de bijdrage niet (volledig) hebben betaald. Ontvangen wij als school minder vrijwillige ouderbijdrage, bestaat de kans dat we voor alle leerlingen minder bijzondere activiteiten kunnen uitvoeren.

We innen de ouderbijdrage via ons digitaal betaalsysteem Wis Collect. Voordelen van Wis Collect:

  • Altijd het juiste overzicht van de betalingen per kind en direct overzicht van bedragen die nog niet zijn betaald.
  • Eenvoudig, snel en online afhandelen van betalingen aan de school via iDEAL.
  • Geen losse aanmeldingen en contante betalingen rondom schoolreisjes of andere activiteiten.
  • Voor meer informatie kijkt u op: www.wis.nl

Overige kosten

Voor het deelnemen van uw kind aan het schoolreisje, kamp of doeweek wordt een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage verschilt per leerjaar. Voor de betaling ontvangt u tijdig een rekening.