Stichting BOOR

Obs De Waterlelie is onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR). Om richting te geven aan de ontwikkeling van de scholen heeft het bestuur van Stichting BOOR in haar koersdocument 2022-2026 het volgende geschreven.

Stichting BOOR. Sta open. Koers 2022-2026

Manifest

De belangrijkste opdracht van BOOR is om het best denkbare openbaar onderwijs van Rotterdam te geven. Iedere dag zetten  leerkrachten en medewerkers zich in om de volgende generatie een goede start te geven, om hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hun talenten te ontwikkelen. En om ervoor te zorgen dat er maximale kansen zijn voor ieder kind, ook in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is.

BOOR heeft nóg een belangrijke opdracht. De kinderen van nu vormen de samenleving van morgen. De opgaven die ze daarbij op hun bordje krijgen zijn groot. Of ze die aankunnen, hangt niet alleen af van de resultaten die zij behalen. Het hangt ook af van hun vermogen om samen te werken, om hun verschillen te overstijgen voor een gemeenschappelijk belang.

Daarom leren we ze om open te staan. Open voor het onbekende, waar mogelijk een verrassend inzicht achter schuil gaat. Open voor het oude, waar wijsheid en ervaring te vinden is. Open voor het nieuwe, dat mogelijk een oplossing kan bieden voor wat vastgeroest zit. Maar vooral leren we ze om open te staan voor elkaar. Voor iemand die tot een andere groep behoort. Iemand die andere woorden gebruikt, andere kleding draagt, die in een andere straat woont, waar andere huizen staan, met andere levens en overtuigingen achter de voordeuren. Zodat ze leren om verschillen te accepteren en te ervaren als een bron van nieuwe inzichten. In het besef dat er zoveel is dat ons bindt.

Op de openbare scholen van Stichting BOOR  staan kinderen open voor elkaar en worden verschillen gezien als kracht. Zo levert BOOR een bijdrage aan het Rotterdam van de toekomst. En aan een samenleving die sterk, solidair en veerkrachtig is. Niet ondanks, maar juist dankzij verschillen tussen mensen.

Beloften

Kwaliteit, identiteit en samenwerking: dat zijn de prioriteiten waar iedereen binnen BOOR aan werkt. BOOR bouwt verder aan kwaliteitsonderwijs, de openbare identiteit en de samenwerking met elkaar en met onze omgeving. De koers die BOOR daarbij vaart, is voor vier jaar vastgelegd in vijf beloften. Beloften aan ouders, leerlingen en medewerkers, zodat ze weten wat ze mogen verwachten van de BOOR-scholen.

De vijf beloften van BOOR:

  1. Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen.
  2. Wij gaan voor kansengelijkheid en bieden ieder kind brede basisvaardigheden.
  3. Onze scholen zijn een prettige en veilige leeromgeving.
  4. We stimuleren om altijd te blijven leren en vernieuwen.
  5. Wij bieden een stevige organisatie als basis voor succesvolle scholen.

Belofte 1: Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen.

Om leerlingen klaar te stomen voor de wereld besteden we in ons onderwijs actief aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we ze om mee te doen in de maatschappij. Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school. Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals via leerlingenraden.

Belofte 2: Wij gaan voor kansengelijkheid en bieden ieder kind brede basisvaardigheden.

Elke BOOR-school biedt een brede basis aan ieder kind. Hier hoort een goede beheersing van de basisvaardigheden bij, zoals kennis over mens en maatschappij, lezen en schrijven, rekenen en wiskunde. Oók de persoonlijke, sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling hoort bij die brede basis, net als het stimuleren van eigen initiatief. Dat betekent aandacht voor kunst en cultuur, sport, gezondheid en maatschappelijke vraagstukken.

Belofte 3: Onze scholen zijn een prettige en veilige leeromgeving.

Kinderen leveren leerprestaties  doordat wij ze stabiliteit en structuur bieden. Daarnaast door gebrek aan veiligheid te signaleren en waar nodig samen met partners aan te pakken. Ook vinden wij de betrokkenheid van ouders een groot goed en bouwen wij aan een open en hartelijke relatie. We onderhouden warme contacten met partners van de school, zoals kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, wijkteams en het vervolgonderwijs.

Belofte 4: We stimuleren om altijd te blijven leren en vernieuwen.

We grijpengrijpen de digitale transitie aan en organiseren slimmer ons onderwijs als oplossing voor het lerarentekort. Het betekent ook dat wij als organisatie en onze medewerkers steeds open staan voor ontwikkeling. Bewezen methodes zetten we in voor onderwijsvernieuwing, en vernieuwende methodes onderzoeken we wetenschappelijk.

Belofte 5: Wij bieden een stevige organisatie als basis voor succesvolle scholen.

Elk talent telt. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor onze medewerkers. De ontwikkeling van elke medewerker is van cruciaal belang en wordt volop gestimuleerd en gefaciliteerd. Voor zowel de huidige als toekomstige medewerkers willen we dé werkgever zijn. Goede medewerkers zijn tenslotte onmisbaar voor goed onderwijs.

De volledige koers van Stichting BOOR voor de jaren 2022-2026.

Video BOOR: Sta Open!

 

Stichting BOOR

Bovenschools directeur: Door Faber

Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam

Telefoonnummer: 010-254 08 00

E-mailadres: info@stichtingboor.nl

Website: www.stichtingboor.nl

 

Postadres Stichting Boor:

Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam