Aanmelden

Zo enthousiast geworden over ons dat u kiest voor obs De Waterlelie?

Aanmelden voor onze school verloopt net zoals voor alle andere basisscholen in Rotterdam op dezelfde manier. In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe u zich aanmeldt voor onze school.

Meer informatie vindt u ook via de website PPO Rotterdam.

Vragen of aanmelden? Neem contact op met onze leerlingadministatie. 

Emely helpt u graag!

Maak een afspraak

Beschikbare plekken in de groepen

In schooljaar 2023-2024 zijn nog de volgende beschikbare plekken:

Groep 1 4
Groep 1/2 2
Groep 3 7
Groep 4 7
Groep 5 3
Groep 6 2
Groep 7 2
Groep 8 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie aanmelden groep 1

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school nadat uw kind drie jaar is geworden. 

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Voor het aanmelden maken wij graag eerst kennis met u. Wij laten u graag onze school zien en vertellen over onze werkwijze. Zo kunt u na deze rondleiding zelf goed beslissen of onze school passend is.

Aanmelden

Na de kennismaking en de rondleiding ontvangt u van ons het aanmeldformulier. Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, kunt u het aanmeldformulier invullen. U beantwoord hierop vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan we hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen wij u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat wij vol zitten. U vindt deze informatie bovenaan deze pagina.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen wij omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen wij u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben wij langer de tijd nodig. Wij nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Hiervan brengen wij u op de hoogte. Als onze school de passende plek is, schrijven wij uw kind definitief in.