Schoolregels

Start van de dag: Afspraken voor leerlingen en ouders

 • De schooldeuren gaan open om 8.20 uur. 
 • De leerlingen gaan zelfstandig naar binnen, zij nemen afscheid van hun ouder(s) op het schoolplein.
 • Ouders mogen met hun kind mee naar binnen wanneer het kind voor het eerst naar school gaat. 
 • Wanneer een kind jarig is mag de ouder mee naar binnen om te helpen met het dragen van de traktatie.
 • Leerlingen hangen hun jassen en tassen op aan de kapstok.
 • De leerkracht staat in de  deuropening om de leerlingen te begroeten.
 • Om 8.30 uur gaat de schoolbel en starten we met de lessen.
 • Vijf keer per jaar organiseert de school een inloopochtend, ouders/verzorgers mogen dan het eerste kwartier van het lesprogramma in de klas blijven.

Uitgaan van de school

 • De lessen zijn om 14.30 uur afgelopen en op woensdag om 12.30 uur.
 • De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 worden door de leerkracht in een rij naar buiten begeleid.
 • De leerlingen van de groepen 5 toten met 8 nemen in de klas afscheid van de leerkracht en lopen zelfstandig naar buiten. 

Brengen en halen van uw kind(eren) met de auto

Wij willen als school dat het brengen en halen van uw kind(eren) zo veilig mogelijk gebeurt. Bij voorkeur brengt u uw kind lopend of met de fiets. Komt u toch met de auto, houdt u dan rekening met het volgende:

Om de overlast voor leerlingen, de ouders en omwonenden te beperken, hebben we een aantal afspraken gemaakt.

Wat mag niet

 • De auto parkeren op de stoep.
 • De auto dubbel parkeren en wachten in de auto.
 • De auto dubbel geparkeerd en onbemand achterlaten.

Wat mag wel

 • Parkeren in een daarvoor bestemd parkeervak.
 • Stoppen en uw kind uit laten stappen of helpen met uitstappen en vervolgens wegrijden. In de zijstraten rondom de school zijn meestal lege parkeerplekken.
 • Parkeren aan de straat aan de overkant en via het bruggetje naar school lopen.

Handhaving

De wijkagent en de stadswachten controleren met regelmaat of ouders van leerlingen van obs De Waterlelie zich aan de parkeerregels houden. Wanneer u zich niet aan bovenstaande afspraken houdt, riskeert u een boete. Samen werken we aan een veilige schoolomgeving!

Te laat komen op school

Wanneer leerlingen regelmatig te laat komen, vragen wij aan ouders wat de reden van het regelmatig te laat komen is en hoe ouders ervoor kunnen zorgen dat hun kind wel op tijd op school komt. Komt een leerling zeer regelmatig te laat, zijn wij verplicht dit te melden bij Leerplicht Rotterdam.

Eten en drinken op school

Er zijn twee momenten om te eten op school: de ochtendpauze en de middagpauze. Wij adviseren ouders aan leerlingen een stuk fruit, groente en/of brood mee te geven. De leerkracht ziet erop toe dat leerlingen minimaal één boterham opeten tijdens de middagpauze. Voor drinken adviseren wij water.

Wat eten en drinken leerlingen bijvoorbeeld?

 • Fruit zoals appel, banaan, peer en rood fruit
 • Rauwkost zoals komkommer, wortel, paprika en tomaat
 • Brood met beleg (kaas, ham, kipfilet, sandwichspread, jam, appelstroop)
 • Crackers
 • Water

Verjaardag op school

Een verjaardag mag natuurlijk ook op school gevierd. Een traktatie geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie en één is genoeg en klein is oké!

Luizen

Hoofdluis is een vervelende kwaal die iedereen kan treffen en helaas zeer besmettelijk is. De school heeft daarom een luizenprotocol.

Luizenprotocol

Een aantal ouders van de ouderraad zet zich in om iedere maandag na een schoolvakantie alle kinderen en leerkrachten te controleren op hoofdluis. De ervaring leert namelijk dat kinderen vooral tijdens vakanties hoofdluis oplopen. Iedere keer blijkt de controle terecht, want er worden meerdere kinderen met hoofdluis gevonden.

De betreffende ouders worden ingeseind, de andere kinderen uit de klas worden geïnformeerd en aan hun ouders wordt gevraagd extra alert te zijn. Na één week worden de groepen waarin hoofdluis voorkwam weer gecontroleerd door de ouders van de ouderraad.

Wij zijn als school heel blij met de enorme inzet van de ouders van de ouderraad. Hun taak zou verlicht kunnen worden als er nog meer ouders mee zouden helpen bij de controles. Dus: heeft u tijd op maandagen na de vakanties: meld u aan via uw leerkracht.

Een ander punt dat we hierbij nog even willen benadrukken is dat hoofdluis echt heel vervelend is, maar beslist niet bij vieze mensen hoort! Integendeel: luizen zijn juist gek op frisse, gewassen kinderharen. Toch merken wij zeer tot onze spijt dat de kinderen met hoofdluis nog wel eens geplaagd worden door hun klasgenoten. Dit maakt het natuurlijk dubbel-verdrietig, want dagelijks door de luizenkam gehaald moeten worden is al geen pretje! Op school besteden we hier zeker aandacht aan, maar praat er ook thuis over. Hoofdluis is geen schande. Het kan echt iedereen overkomen!

Merken van eigendommen

Het is wenselijk dat eigendommen van een kind (gymnastiekkleding, regenkleding, etui, broodtrommeltje, sloffen, jas, enzovoorts.) duidelijk van naam zijn voorzien.

Mobiele telefoons op school

De Waterlelie adviseert ouders hun kinderen geen mobiele telefoon mee naar school te geven. Verlies of schade is voor risico van de leerling.

In de school en op het schoolplein wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons door de leerlingen. Telefoons mogen wel meegenomen worden, maar moeten tijdens schooltijd uit staan. Wanneer leerlingen toch onder schooltijd hun telefoon gebruiken, wordt de telefoon in beslag genomen door de leerkracht. Aan het einde van de dag krijgt de leerling de telefoon terug. Bij herhaaldelijk overtreden kan worden besloten dat de telefoon aan het einde van de dag bij de directie kan worden opgehaald.

Brandalarm/ontruimingsalarm

Twee keer per jaar houden wij een ontruimingsoefening. De leerkracht gaat met de leerlingen, met absentielijst, zonder tijd te verliezen aan het eventueel aantrekken van jassen en schoenen, naar buiten (zie ontruimingsplan bij de deur).